Privacy verklaring Domein Groot Besselink, versie juni 2018

Beschrijving bedrijf

Domein Groot Besselink is een kleine camping met 35 kampeerplekken, 5 camperplekken, 2 vakantievilla’s en 1 appartement/studio. Wij bieden gasten de mogelijkheid te kamperen met camper, tent of caravan, of te verblijven in één van de andere accommodatie mogelijkheden.

Bij de camping is een klein terras met 8 tafeltjes.

Contact met de gasten/klanten is voornamelijk telefonisch en via email. Tijdens het verblijf van de gasten is dit uiteraard face to face.

Welke gegevens verzamelen wij?

Bij aankomst of bij reservering vragen wij de gasten om naam, adres, telefoonnummer en eventueel emailadres te noteren op een registratieformulier. Dit formulier komt vervolgens in een map met gegevens van gasten die op dat moment op de camping verblijven en van gasten die een reservering hebben gemaakt voor een bepaalde tijd in de toekomst.

Via emailverkeer ontvangen wij emailadressen wanneer mensen contact met ons opnemen. Deze gegevens komen automatisch in ons emailprogramma te staan.

Wanneer mensen telefonisch contact met ons opnemen, noteren wij het telefoonnummer als er wordt gevraagd om terug te bellen.

Wanneer mensen een betaling doen via overboeking naar ons bankrekeningnummer, staan deze gegevens in ons boekhoudprogramma.

Op het terras en op de camping kan worden betaald door middel van pinbetaling. De bankgegevens van de klant worden niet bij ons geregistreerd, maar bij het bedrijf dat de betalingen verwerkt en naar ons overmaakt. Dit is het bedrijf Sumup.

Ons emailprogramma is gekoppeld aan onze website. De host hiervan is one.com.

Op onze website wordt Google Analytics gebruikt.

Hoe waarborgen we privacy?

De map met registratieformulieren wordt bewaard in een kast in de receptie, die wordt afgesloten met een sleutel.

Iedere mobiele telefoon die wordt gebruikt binnen het bedrijf, voor email en telefoonverkeer, is beveiligd met en wachtwoord/code.

Laptops die worden gebruikt binnen het bedrijf voor email en boekhouding, zijn beveiligd met een wachtwoord.

Onze website www.grootbesselink.nl is voorzien van een SSL certificaat.

Gegevens naar derden.

Bedrijven waarmee wij samenwerken voor de uitvoering van ons bedrijf of om gasten beter van dienst te kunnen zijn, beschermen de persoonsgegevens.

Wij sluiten een overeenkomst met deze partijen, voor het waarborgen van de privacy.

Hoelang bewaren wij?

Wij bewaren de registratieformulieren volgens de wettelijke termijn die aan de belastingwet gekoppeld is, namelijk 7 jaar. Volgens deze wet moeten wij naam, adres gegevens van de gasten noteren en bewaren.

Emailadressen verwijderen wij uit ons emailsysteem, indien deze de laatste maand niet zijn gebruikt.

Wie is verantwoordelijk voor het handhaven van de privacy?

Namens de eigenaren is onze medewerker Isabel van Rooijen verantwoordelijk.

Rechten van onze gasten.

Onze gasten hebben het recht te vragen naar het verwijderen van de gegevens.

Onze gasten hebben recht op inzage van de eigen gegevens.

Onze gasten  hebben recht op rectificatie van de gegevens, indien deze onjuist zijn.

Onze gasten hebben het recht een klacht in te dienen via de Autoriteit Persoonsgegevens.