Lessen voor het tijdperk “Waterman”

op de camping

Uitleg van Mhura:

Cyclus

In de cyclus van het heelal vindt een verschuiving plaats van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. Dit komt door de beweging van de as van onze aarde ten opzichte van onze zon*.

Een cyclus van het heelal duurt ongeveer 25.920 jaar. We hebben 12 tijdperken verspreid over de 25.920 jaar. Dit betekent dat 1 tijdperk ongeveer 2.160 jaar bij de zon opkomt. Net zoals onze maandcyclus waarin je ook geboren wordt in het teken van de zon.

Groot Besselink - Tijdperk uitleg (3)

12 dierenriemtekens

We hebben 12 dierenriemtekens in de westerse astrologie en die houden we hier ook aan. De oosterse astrologie heeft een andere interpretatie van de tijd, toch is het doel overal hetzelfde. Het doel voor alle mensen is zich te verenigen op onze aarde zodat ieders geboorterecht tot uitdrukking kan komen.

Overbruggingsfase

De overgang van het ene tijdperk naar het andere tijdperk heeft een overbruggingsfase afhankelijk van het sterrenbeeld dat actief gaat worden. In het geval van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk is dat rond de 85 jaar. Iedere religie heeft zijn oorsprong in de verbondenheid met een schepper of dat nu God, Boeddha of de Eeuwigheid is enz. Ook hier vinden verschuivingen in plaats.

Eenheid zon en maan

De oorspronkelijke kracht van ons bestaan vormt zich in de eenheid met onze zon en onze maan. In hun gezamenlijke actie, creëren ze geordend wit vuur. In eenheid met onze aarde wordt het witte vuur geordend gevormd. Vanwege deze bron (wit vuur) en orde kunnen we als mensheid vormen.

Geschiedenis

In de geschiedenis van de Bijbel is de start van het Vissentijdperk aangeduid met de komst van Christus. De verandering van het tijdperk Ram naar Vissen vond toen plaats. Je hebt in de bijbel het Oude en het Nieuwe Testament als zijnde Oude Testament Ramtijdperk en Nieuwe Testament Vissentijdperk waarin overeenkomsten zitten maar ook grote verschillen. Waar het Oude Testament vertelt over de sturing van God via profeten en ‘belangrijke Vaders’ zie je in het Nieuwe Testament de geboorte van één centrale Menswording van de Vader, de Christus. Onze jaartelling begon rond de geboorte van Christus, een belangrijk punt in onze menswording.

Ascendant

Zoals ook bij je geboorte heeft ieder tijdperk de maan als ascendant, dit is voor het Vissentijdperk de Maagd. Dit geeft gelijk aan waarom de Moeder van Jezus zo belangrijk is in de loop van de geschiedenis en nu nog.

Lessen

De kwaliteiten van het Vissentijdperk komen tot uitdrukking in de lessen die Jezus heeft geleefd als mens. Deze lessen zijn een leidraad geworden voor mensen over de hele wereld. De kern van dit tijdperk was ‘IK en de Vader zijn EEN’. Het is een uitdrukking geweest van de mens die de eenheid met de Vader mocht leren kennen en ervaren. Dit wordt nog slecht naar waarheid begrepen, je ziet nog zoveel mensen zoekend naar hun waarde.

Groot Besselink - Tijdperk uitleg (5)

Watermantijdperk

Het huidige tijdperk heeft andere kwaliteiten die we nu als mensheid mogen leren verstaan en waar we nu vorm aan mogen en kunnen geven. Het Watermantijdperk heeft als ascendant de Leeuw. Dit betekent voor nu andere impulsen die bij de zon vandaan komen. De sterren van Waterman komen één voor één tevoorschijn achter de zon. Voor ons betekent het dat er langzaamaan nieuwe impulsen binnenkomen die neer dalen op aarde via de zonnestralen. Zo begint de vorming naar een ander tijdperk. Vanuit de zonnestralen slaan deze impulsen neer op de aarde, via de maan wordt het dan ’s nachts weer gereflecteerd, zodat het proces dieper en dieper de stof IN komt en de mens sturing kan geven aan de binnenkomende impulsen. Deze impulsen worden gematerialiseerd.

Groot Besselink - Tijdperk uitleg (2)

Materialiseren

Dit proces waarin nieuwe impulsen binnenkomen en materialiseren, zorgt voor de huidige verwarring van de gehele mens. Het veranderende tijdperk vraagt een veranderend bewustzijn. Dit vindt veel verzet, angst, verwarring , wanhoop, verveling en haat op zijn pad. Mede omdat de mens niet weet wat er in het grote geheel gaande is. Als we meer zouden begrijpen wat er gaande is IN onszelf, de kosmos, de mensheid en de aarde als geheel, zou dit wellicht wat makkelijker zijn.

Groot Besselink - Tijdperk uitleg (1)

Samenvatting

Zoals gezegd, Waterman komt 2160 jaar lang achter de zon op en de Leeuw reflecteert zijn aanwezigheid via de maan. Praktisch houdt het in dat Waterman impulsen geeft als Eenheid, Vrijheid, Gelijkheid, enz. Als alleen Waterman verantwoordelijk was voor het materialiseren van deze impulsen zou het nog veel chaotischer kunnen zijn, maar door de sterke geordende wil en kracht van de reflecterende Leeuw komt de verandering gestaag op gang.

Keuze

Uiteindelijk is het altijd aan de gehele mensheid welke keuzes ze maakt in hoe om te gaan met het veranderende wereldbeeld en de veranderende ervaring. Een individuele keus is daarbinnen van het grootste belang.

Belevings/leerweg

Onze bedoeling is een belevings/leerweg te gaan realiseren op ons aangrenzende land met daarin de beleving en uitleg over de tijdperken en de huidige lessen.

Waarom op de camping?

Tijdens je vakantie of verblijf is het makkelijker te ontspannen in een prachtige ruimtelijke omgeving en van daaruit meer vrijheid en gelijkheid te ervaren. Dit helpt om kennis op te doen wat betreft het Watermantijdperk. De impulsen vrijheid en gelijkheid horen bij dit tijdperk en hier heb je de mogelijkheid te leren ze vorm te geven.

Met als doel dit verder in je dagelijkse leven uit te dragen.

NU is de ’tijd’ voor de lessen van het Watermantijdperk.

* https://nl.wikipedia.org/wiki/Watermantijdperk

Bronnenlijst van de foto’s:

  • https://en.wikipedia.org/wiki/Astrology
  • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20100720_Fukuoka_Kushida_3614_M.jpg
  • https://www.amazon.ca/Handicrunch-exclusive-range-of-tapestry/dp/B00K79F5RW
  • http://www.conservapedia.com/Old_Testament
  • https://memartinblog.files.wordpress.com/2013/03/ram.jpg
  • http://www.medjugorje.org.br/noticias_leitura.php?registro=463
  • https://www.youtube.com/results?search_query=Christ+the+King+Statue+in+Świebodzin+%28POLAND%29
  • http://pics-about-space.com/sun-moon-and-earth-nasa?p=1#img2067397541632569036